İLKELERİMİZ

İLKELERİMİZ

 

01 ) Din, dil, ırk, milliyet, uyruk, cinsiyet ve sosyal sınıf ayrımı yapmaksızın öncelikle insan onurunu korumak, her koşulda insanların sosyal ve yasal haklarına, kişiliklerine, özellerine ve benliklerine saygı göstermek, çalışanların ve üyelerin mahremiyet hakkına uygun davranmak ve güvenliklerini sağlamak.

 

02 ) Güleryüzlü, başarılı, kendini sürekli geliştirebilen, mutlu ve kurumu sahiplenmiş profesyonellerle ekip ruhu içinde çalışmak, çalışanların bu nitelikleri kazanabilmeleri ve geliştirebilmeleri için onları desteklemek, teşvik etmek.

 

03 ) Kurum ve kurumu oluşturan bireyler olarak devamlı gelişme çabası göstermek, yaptığımız işi ölçmek ve değerlendirmek, daha iyiye ulaşmak adına eleştiriye açık ve yenilikçi olmak, fark yaratmak, gelişimi sürekli ve sürdürülebilir kılmak, bu yöndeki çabaları desteklemek ve teşvik etmek.

 

04 ) “Size Özel Spor” sloganının gereklerini yerine getirerek, üyelerimizin endişelerini giderecek şekilde bilimsel anlatım ve açıklamalarla onları doğru yönlendirmek, programlarını doğru beslenme ve doğru egzersiz ilkeleriyle gerçekleştirmelerini, sporu zevk alarak yapmalarını ve bu kurumda bulunmaktan mutluluk duymalarını sağlamak, onlara karşı ilgili ve destekleyici olarak kuruma ait olma duygularını geliştirmek.

 

05 ) Hizmetlerimizi, müşteri ve sağlık odaklı bir yaklaşımla, bütünsel kaliteyi yansıtacak ve saygınlığımızın ve oluşturulan güvenin sürekliliğini sağlayacak tarzda, dürüst, temiz, doğru, zamanında, aksaksız, güleryüzlü, içten, olumlu, profesyonel bir anlayışla, elit bir ortamda ve etik kurallara uyarak sunmak.

Fizyoform
Sağlıklı Yaşam Merkezi

Henüz sizinle tanışmadıysak, sizleri merkezimizde ağırlamaktan, hizmetlerimiz hakkında detaylı bilgi vermekten mutluluk duyarız.